Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (EU) 2016/679 – GDPR.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezměnitelné identifikaci hosta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s hostem (kontaktní údaje)
 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (OP, pas)
 • kontaktní údaje – těmito údaji se rozumí zejména hostem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, emailovou adresu a jiné podobné informace

Jsou to údaje, které jsou pro Pension Daniela, adresou Paseky nad Jizerou (dále jen penzion) s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně využívané ke své podnikatelské činnosti bez nepřiměřených právních a věcných rizik. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi penzionem a hostem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby.

Odkud penzion osobní údaje získává?

 • S přímým souhlasem od hosta při rezervaci či po příjezdu do penzionu
 • S přímým souhlasem od hosta přes internetové služby (email, sociální sítě)

Veškeré osobní údaje od hosta, jsou získané s jeho přímým souhlasem a veškeré souhlasy, jsou zpětně doložitelné.

Na co se osobní údaje používají?

 • dle zákona, se předkládají cizinecké policii ke kontrole
 • dle zákona o výběru ubytovacího poplatku
 • pro svou vnitřní potřebu, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti hostů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů
 • pro informování hosta o nových službách či nabídkách penzionu

Práva hosta

 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
 • Právo na přístup ke svým údajům (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

Veškeré OÚ hosta jsou svědomitě chráněny. Zaměstnanci penzionu, kteří s osobními údaji hosta přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti.

Pokud host zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany penzionu k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz.§ 21 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR)

Váš souhlas

Provedenou rezervací souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Kontakt

Daniela Kašťáková
Paseky nad Jizerou 289, 512 47 CZ

mobil: +420 604 898 860

© 2015 Penzion Daniela

Vytvořeno službou Webnode